Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Ze adviseert het lokaal bestuur (de gemeente, het OCMW) over kinderopvang. Het Lokaal Overleg Kinderopvang is ook het lokaal netwerk rond kinderopvang. Het brengt iedereen samen die bezig is met jonge kinderen. Het is een plaats waar men elkaar beter leert kennen en die de weg opent naar mogelijke samenwerkingen.

Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor het lokaal beleid kinderopvang. In het Lokaal Overleg Kinderopvang zitten vertegenwoordigers van de diverse actoren (de opvang, scholen, jeugdwerk, ...), de gebruikers (ouders), het lokaal bestuur en ook andere belanghebbenden.

Voorstellen en knelpunten met betrekking tot de kinderopvang in de gemeente kunnen altijd gesignaliseerd worden aan het LOK of de jeugddienst.

Secretaris
Ingrid Wouters
Diensthoofd
Monicastraat 13
8420 De Haan
059 23 96 47
ingrid.wouters@dehaan.be

Provinciaal consulent kinderopvang
Ann Vercauteren
Koning Albert I - laan 1.2
8200 Sint-Andries - Brugge
T 050 44 65 77
T 0496 57 58 57
ann.vercauteren@kindengezin.be