Alle erkende Haanse jeugdbewegingen die aangesloten zijn aan de jeugdraad ontvangen een subsidie aan de hand van een startbedrag, een bijdrage per aangesloten lid en een activiteitenbijdrage.
Het startbedrag wordt gelijk verdeeld onder de jeugdverenigingen. De bijdrage per lid wordt bepaald volgens het aantal leden wonende op het grondgebied van de gemeente De Haan, die de jeugdverenigingen effectief ingeschreven hebben. De activiteitenbijdrage wordt bepaald volgens het aantal activiteiten en de deelnemende leden, woonachtig in De Haan, op basis van een 80%-regel.

Aanvraagmodaliteiten

Een vereniging moet haar aanvraag tot subsidiëring indienen bij de jeugddienst uiterlijk op 31 maart van het werkingsjaar. Bij de aanvraag dienen volgende zaken gevoegd te worden: een kopie van de officiële ledenlijst bij de koepelorganisatie of verzekeringsmaatschappij met vermelding van naam, voornaam, adres en geboortedatum. 3-maandelijks moet er een lijst met activiteiten + het aantal deelnemers worden ingediend. Een vereniging die voor de eerste keer een aanvraag indient, moet 1 jaar werking kunnen voorleggen.

Contacteer de jeugddienst voor meer informatie.