Jongeren hebben heel wat in hun mars, daar zijn we als jeugddienst van overtuigd. Door hun jeugdwerkinitiatieven betekenen ze een waardevolle inbreng voor ons lokaal vrije tijd aanbod. Iedere activiteit, iedere bijeenkomst, iedere samenwerking en iedere kennismaking draagt ongetwijfeld een steentje bij aan onze lokale samenleving. En dat willen we ondersteunen! Om hun ideeën te helpen realiseren voorziet het gemeentebestuur dan ook graag de nodige logistieke ondersteuning (stoelen, tafels, podiumelementen, ...). Via de uitleendienst van de jeugddienst kunnen deze verenigingen ook gratis gebruik maken muziekinstallaties, belichtingsinstallaties, projectoren en ander audio-visueel materiaal. Jaarlijks verzorgt de gemeentelijke technische dienst ook het transport van het kampmateriaal vanuit hun lokalen naar de kampplaats en terug.

Wie valt er onder "jeugdwerk"

Groepsgerichte sociaal-culturele iniriatieven gericht naar Haanse kinderen en jongeren van 3 tot 25 jaar. Alle activiteiten moeten plaatsvinden in de vrije tijd van de jeugd. Deze activiteiten moeten een kwaliteitsverbetering nastreven door het vervullen van één of meerdere functies, namelijk:

- ontmoeting
- permanente vorming
- spel en recreatie
- creativiteit
- vorming
- kadervorming
- dienstverlening

Sportverenigingen en verenigingen die aansluiten bij schoolse activiteiten komen niet in aanmerking voor subsidiëring.