30% tussenkomst op Buzzy Pazz
Het gemeentebestuur heeft met De Lijn een overeenkomst gesloten voor de jeugdige inwoners.
Zij krijgen 30% korting op de Buzzy Pazz (tot en met 24 jaar). Deze korting wordt automatisch in mindering gebracht bij de aanvraag  van een Buzzy pazz.  
Meer info omtrent de aanvraag, vindt u op www.delijn.be.

Als u binnen hetzelfde gezin meerdere passen koopt met eenzelfde begindatum en geldigheidsperiode, krijgt u van De Lijn gezinskorting.
Op de tweede Buzzy Pazz krijgt u dus een gezinskorting van 20% en op het saldo daarvan de derdebetalerkorting van 25%.
Een derde en alle volgende Buzzy Pazzen met eenzelfde begindatum en geldigheidsperiode binnen hetzelfde gezin zijn altijd gratis.

30% tussenkomst op een treinabonnement bij de NMBS of gemeenschappelijk vervoer
Deze tussenkomst verloopt niet automatisch bij aankoop van een abonnement, hiervoor moet u het aanvraagformulier afgeven bij de jeugddienst.
Bij te voegen bewijsstukken:
Een kopie van het abonnement aangekocht bij een openbare vervoersmaatschappij dat geldig is tijdens de periode van de aanvraag.
OF
Een attest afgeleverd door de instelling of organisatie die instaat voor het gemeenschappelijk vervoer naar en van een onderwijsinstelling.

Tussenkomst = 30 % van de kostprijs van het/de abonnement(en) tot max. € 60,00/per rechthebbende/per schooljaar

Financiële tussenkomst in vervoerskosten van schoolgaande jeugd (-25j) - aanvraag