De kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen van 0 tot 15 jaar. De kids-ID is verplicht voor reizen naar het buitenland en vervangt het identiteitsbewijs voor reizen naar een land waar geen reispas vereist is. De kaart is geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat het kind vergezeld is van een ouder met een geldige identiteitskaart.
Een kids-ID heeft een geldigheidsduur van drie jaar en blijft geldig tot de vervaldag, ook al is uw kind ondertussen 12 jaar geworden en vanaf dat moment een elektronische identiteitskaart voor Belgen zou kunnen aanvragen.
Opgelet: wanneer de foto van het kind niet meer gelijkend is, moet u een nieuwe kids-ID aanvragen.
 
Dank zij de Kids-ID kan je kind geholpen worden in geval van nood. Je kunt de kaart immers verbinden met de toepassing ‘Hallo Ouders’. Dit maakt het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de ouders (of familie, vrienden, buren...) wanneer het kind in moeilijkheden verkeert. Meer informatie kan u vinden op www.halloouders.be
 
Met de “Contact Ouders”-code, die je ontvangt wanneer je de Kids-ID aanvraagt, kan je deze lijst met 7 telefoonnummers invoeren, activeren en wijzigen. Is je kind in gevaar, dan kan de persoon die bij het kind is, onmiddellijk bellen naar het nummer van Hallo Ouders. Dat staat duidelijk op de Kids-ID bij de vermelding “In geval van nood”.  Je zeven nummers worden, in de volgorde die je zelf gekozen hebt, opgebeld tot iemand antwoordt. Als er niemand antwoordt, wordt de oproep automatisch doorgegeven aan het noodnummer van Child Focus dat 24 uur per dag bereikbaar is.

Voorwaarden Kids-ID aanvragen
Op aanvraag van de persoon of personen die het ouderlijk gezag uitoefent/uitoefenen over het kind. Het kind komt mee voor de controle van de identiteit en foto. Het moet een recente gelijkende pasfoto zijn die voldoet aan dezelfde eisen van de eID.
U kunt de kaart komen activeren en afhalen aan het loket waar u de kaart aanvroeg, na ontvangst van de pin- en pukcode met de post bij u thuis.
Het aanmaken van de kids-ID duurt ongeveer 20 dagen. Vraag de kids-ID dus tijdig aan. Wie toch vlugger een Kids-ID nodig heeft, kan een aanvraag doen in de duurdere dringende of zeer dringende procedure.

Kostprijs
Kids-ID (aflevertermijn 3 weken) €6,20
Kids-ID in spoedprocedure (aflevertermijn 3 dagen) €111,50
Kids-ID in zeer dringende spoedprocedure (aflevertermijn 1 dag) €176,90

Openingsuren dienst bevolking
Maandag t.e.m. vrijdag: 8-12u (De Haan en Wenduine)
Maandagavond: 17.30-19.15u (enkel De Haan)