Als bij de geboorte minstens één van de ouders gedurende een jaar onafgebroken in De Haan gedomicilieerd is, heeft u recht op een cadeaucheque van €25,00.