De jeugddienst werkt dagelijks aan een degelijk jeugdbeleid. We organiseren activiteiten, geven informatie en ondersteunen ouders, kinderen en jongeren. We proberen er voor te zorgen dat alle kinderen en jongeren het in onze gemeente naar hun zin hebben. We zorgen er ook voor dat kinderen en jongeren betrokken worden bij het jeugdbeleid in onze gemeente. De jeugddienst begeleidt daarom participatieve projecten zoals de jeugdraad en de kindergemeenteraad. Op regelmatige basis worden er ook activiteiten en workshops georganiseerd, tijdens de zomer worden er naast de speelpleinwerking en de zomeractiviteiten ook kinderbuurtfeesten ingericht.

Contactgegevens jeugddienst:

Monicastraat 13 
8420 De Haan
T 059 23 96 47
E jeugd@dehaan.be

Openingsuren jeugddienst:

Bij de jeugddienst kan je alle werkdagen van 8u.tot 12u. en van 13u.tot 16u30 terecht voor alle informatie over vrije tijd, onderwijs en kinderopvang.

Een greep uit de taken van de jeugddienst:

    - een aanspreek- en informatiepunt zijn voor alle kinderen en jongeren
    - eigen activiteiten organiseren op schoolvrije momenten (workshops, zomeractiviteiten, speelpleinwerking, ...)
    - aankoop van speeltoestellen en inplanting van speelterreinen, speelzones in het bos
    - ondersteuning van het jeugdwerk en jeugdverenigingen (subsidies, lokalen, uitleendienst,…)
    - raadgevende opvolging van de jeugdraad en de werkgroepen
    - voorbereiden en uitvoeren van de acties (jeugd) opgenomen in de Beleids- en BeheersCyclus van het gemeentebestuur