De aanvraag voor het organiseren van een fuif in de oude sporthal moet uiterlijk 60 kalenderdagen op voorhand worden ingediend bij de jeugddienst.
Die tijd is nodig om alle administratieve zaken in orde te krijgen, we hebben voor het opmaken van een aanvraag verschillende adviezen nodig (politie, brandweer, dienst veiligheid, dienst sport, ...),

Stappenplan

  1. download het aanvraagformulier (PDF-bestand) en print het formulier af. Vul het afgedrukte formulier zorgvuldig in en bezorg het aan de jeugddienst (via post of email)
  2. zodra uw aanvraag bij ons goed ontvangen is zullen wij alle verschillende diensten informeren en bij hen een advies voor uw fuif opvragen
  3. verder zorgt de jeugddienst ervoor dat bv. een afwijking van de geluidsnorm, een machtiging voor het schenken van sterke drank, benodigde adviezen, ... worden aangevraagd
  4. als alle adviezen ontvangen zijn, dit traject neemt meestal 30 dagen in beslag (advies brandweer), maken wij het dossier op
  5. het dossier wordt voorgelegd aan het afdelingshoofd en op de agenda van het College van Burgemeester en Schepenen geplaatst
  6. vervolgens ontvangt u een schrijven met de beslissing van het schepencollege