N.a.v. de bouw van de nieuwe sporthal, werd voorzien dat de oude sporthal als fuifzaal gebruikt kan worden. Om alles in goede banen te leiden, de veiligheid te waarborgen en overlast te voorkomen werd door de jeugddienst en jeugdraad een fuifreglement opgemaakt. Om een fuif te organiseren dient er een aanvraagformulier te worden ingevuld en bezorgd aan de jeugddienst.

Nachtlawaai / geluidsoverlast
Het College van Burgemeester en Schepenen kan een afwijking op de geldende regelgeving betreffende nachtlawaai toestaan tot een bepaald uur. Dit betekent echter niet dat nachtlawaai wordt goedgekeurd, noch dat hinder voor de buurt zal getolereerd worden.

Geluidsnormen
Vanaf 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen strikte geluidsnormen voor muziekactiviteiten.
In de sporthal mag tijdens de volledige duurtijd van de fuif het maximale geluidsniveau van > 85dB(A) LAeq,15min en ≤95 dB(A) LAeq,15min niet overschreden worden, meer informatie rondom de geluidsnormen kan u vinden in het aanvraagformulier.
De brochure van departement LNE kan u hier downloaden.
De technische handleiding van departement LNE kan u hier downloaden

Logistieke ondersteuning
Bij de gemeentelijke technische dienst kan je terecht voor het ontlenen van divers "feestmateriaal". Het gemeentebestuur stelt het materiaal gratis ter beschikking. Verenigingen uit De Haan krijgen het materiaal gratis geleverd in de sporthal, particulieren dienen het materiaal zelf af te halen in de loods van de technische dienst in Wenduine (Brugsesteenweg 93) in de voormiddag tussen 9u. en 11u. Voor particulieren dient er een waarborg van € 250,00 betaald te worden. Een overzicht van het materiaal dat ontleend kan worden kan u terugvinden in het aanvraagformulier.