Jeugddraad

De jeugdraad is een advies en inspraakorgaan voor alle Haanse jeugd. De jeugdraad wil het gemeentebestuur adviseren bij het gemeentelijk jeugdbeleid en de samenwerking tussen de Haanse jeugd en jeugdverenigingen bevorderen. Wanneer het gemeentebestuur beslissingen met betrekking tot jongerenthema's voorbereidt en/of uitvoert, vraagt men de jeugdraad om advies. De jeugdraad kan ook zelf het initiatief nemen om het gemeentebestuur te adviseren over alle aangelegenheden die met jeugd te maken hebben.

Kindergemeenteraad

De kindergemeenteraad wil kinderen en jongeren betrekken bij het gemeentelijk beleid. Vanuit beleidsoogpunt kan het nuttig zijn bepaalde beslissingen en/of situaties te toetsen aan de visie van kinderen/jongeren. Bijvoorbeeld op het vlak van verkeer en verkeersveiligheid kunnen kinderen/jongeren met opmerkelijke ideeën en voorstellen voor de dag komen. Ook leren kinderen/jongeren opkomen voor hun zaak en krijgen ze belangstelling voor hun omgeving en wat daarin gebeurt.