Jeugddraad

De jeugdraad is een advies en inspraakorgaan voor alle Haanse jeugd. De jeugdraad wil het gemeentebestuur adviseren bij het gemeentelijk jeugdbeleid en de samenwerking tussen de Haanse jeugd en jeugdverenigingen bevorderen. Wanneer het gemeentebestuur beslissingen met betrekking tot jongerenthema's voorbereidt en/of uitvoert, vraagt men de jeugdraad om advies. De jeugdraad kan ook zelf het initiatief nemen om het gemeentebestuur te adviseren over alle aangelegenheden die met jeugd te maken hebben.