Bij de speelpleinwerking, de grabbelpas en andere activiteiten georganiseerd door de jeugddienst wordt er voor bepaalde gezinnen gewerkt met een sociaal tarief. Zo krijgen alle kinderen en jongeren de kans om deel te nemen aan een activiteit.

Gezinnen die het sociaal tarief toegekend krijgen genieten 50% vermindering op de deelnameprijs van alle activiteiten, met uitzondering van de speelpleinwerking.
Voor de speelpleinwerking gelden volgende tarieven:
- Speelpleinkaart €12,50 in plaats van €25
- 1 dag speelpleinwerking €2,50 in plaats van €5

Als uw gezinsinkomen onder een bepaalde grens ligt, kan u in aanmerking komen voor dit sociaal tarief.
U hoeft geen cliënt te zijn bij het OCMW. Kom vrijblijvend langs bij de jeugddienst, samen bekijken we of u in aanmerking komt.
(breng eventueel attest van verhoogde teoemoetkoming mee).